Selasa, 02 Juni 2020

Kesulitan & Kemudahan

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"
 
 QS Asy-Sharh 5-6 ( QS 95 : 5-6)